CAW Halle Vilvoorde

U bent hier

Een veilig onderkomen

Als je daar nood aan hebt, kan je ook in een opvangcentrum terecht. Er zijn verschillende vormen van opvang, waar je afhankelijk van de aard van je probleem, terecht kan.

Heb je nood aan een vorm van opvang?

Neem dan contact op met ons onthaal via 02 613 17 00.

Crisisopvang: Haven 21

Er is een crisisopvangcentrum in Halle, Haven 21.
Haven 21 biedt een tijdelijk onderkomen wanneer je door omstandigheden niet langer thuis kan wonen of wanneer je door een noodsituatie geen onderdak meer hebt. We bieden een veilige en beschermende omgeving. Onze hulpverleners bieden een luisterend oor en bekijken samen met jou welke acties nodig zijn om een oplossing te vinden. Zowel alleenstaande mannen of vrouwen, koppels en gezinnen met kinderen zijn welkom bij ons.
Kan je nergens anders terecht, dan kan je drie dagen bij ons in het centrum verblijven. We gaan dan samen op zoek naar mogelijke oplossingen. We kijken ook hier binnen je eigen netwerk en naar de mensen rondom jou. Wanneer dat nodig is brengen we je in contact met andere hulpverleners en diensten.
Je betaalt voor je verblijf een vaste dagprijs. Er is een maximumdagprijs vastgelegd. Als je niet over voldoende inkomen beschikt zal het OCMW deze verblijfkosten voor je betalen.

Er is helaas niet altijd plaats in de crisisopvangcentra. Wanneer je contact opneemt, kunnen we jou ook informeren over andere organisaties met crisisbedden of andere alternatieven.