CAW Halle Vilvoorde

U bent hier

Zelfevaluatie

02.11

Zelfevaluatie

Het doel van zelfevaluatie is het verbeteren van onze hulp- en dienstverlening mits participatie van iedereen.

 Het project zelfevaluatie richt zich tot alle cliënten, medewerkers en partnersdie betrokken zijn tot CAW Halle – Vilvoorde.

Aan de hand van 21 stellingen wordt gevraagd hoe onze hulp- en dienstverlening ervaren wordt. Op basis van de antwoorden kunnen we zien wat onze sterke punten zijn en waar we nog moeten bijschaven.

De vragenlijst is anoniem en het duurt ongeveer 15 min. (iets meer iets minder) om hem in te vullen. Dit kan manueel of elektronisch en in verschillende talen.

De cliëntbevraging loopt van 9 november tot het einde dit jaar.

Begin 2018 trekken we de resultaten en stellen we verbeterpunten op. Op basis daarvan beslissen we welke verbeterprojecten prioritair worden opgestart.